Proiectare drumuri, pentru ca infrastructura este o prioritate in Romania

„Drumurile dificile au de obicei cele mai frumoase destinații”. Prin proiectele moderne de infrastructură se dorește siguranță și fiabilitate, dar, mai presus de orice, stabilirea legăturilor între oameni și locuri. Și cum serviciile de proiectare drumuri sau de modernizare a acestora reprezintă o prioritate, poate ar fi de ajutor să evidențiem avantajele colaborării cu specialiști în domeniu, precum și detalii referitoare la ceea ce ar trebui să conțină proiectul tehnic.

Astfel, consultanții specializați în proiectare drumuri urmăresc respectarea normelor STAS, sunt la curent cu standardele UE, realizează studii de fezabilitate și întocmesc documentația necesară.

Deoarece înțeleg nevoia de echilibru din punct de vedere economic și al funcționalităților cerute, aceștia investesc constant în cele mai noi soluții software de proiectare asistată de calculator, cu scopul de a oferi lucrări de calitate.

Proiectare drumuri, proiecte moderne si usor de implementat

Mai mult decât atât, să nu uităm că pentru acțiunea de proiectare drumuri sunt necesare avize (de circulație, de amplasare obiecte în zona drumurilor, de la utilități) ce vor garanta desfășurarea activității conform normelor în vigoare.

Pentru că sunt conștienți de importanța fiecărui proiect, specialiștii în proiectare drumuri își însușesc responsabilitatea de întocmire a documentației necesare. Astfel, aflăm că un proiect tehnic trebuie să cuprindă două părți: partea scrisă și cea desenată.

În secțiunea scrisă se vor regăsi documente precum: foaia de capăt, borderou, memoriu tehnic, breviar de calcul, program de control și caiet de sarcini, din care să reiasă informațiile de maxim interes: denumirea proiectului, beneficiarul, proiectantul, situația actuală și ce se dorește prin realizarea acestuia. De asemenea se va prezenta calculul structurii rutiere în funcție de traficul existent și cine participă la etapele pentru fazele determinante ale lucrării, astfel încât, pe baza ridicărilor topo și a planului de situație existent să se realizeze celelalte planuri: de situație proiectat, profilul longitudinal, profilele transversale.

În plus, este obligatoriu ca , pentru fiecare proiect să se facă tabele cu bornele existente, stațiile noi și elemente ale căii de comunicație.

Partea desenată include planșele proiectului, în funcție de care se va executa lucrarea. Prima planșă echivalează cu un plan de situație din care se deduce zona cu cale de acces, iar celelalte constituie proiectul în sine: situația existentă, soluția proiectată, profilele, detaliile de execuție și semnalizarea rutieră.

Așadar, rețineți că un proiect bine executat vă ajută să economisiți timp, bani și efort atunci când veți trece la execuția acestuia.

Autor: Expert-Online
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.