Conceptul de gestionare a deșeurilor face referire la activități precum: colectare, sortare, tratare, valorificare sau depozitare a reziduurilor de toate tipurile. Prin aceasta se urmărește protejarea mediului și a sănătății populației, menținerea curățeniei publice dar și conservarea resurselor naturale. Totuși, câți dintre noi înțelegem ce înseamnă procesul de tratare deșeuri ori cât de complex și […]